info@sepantaparvaz.com +98 (21) 88450459 , +98 (21) 88450570
  • تورهای داخلی (اسلایدر)
  • تورهای لحظه آخری (اسلایدر)
  • تورهای اقیانوسیه (اسلایدر)
  • تورهای ویژه (اسلایدر)

mashhad

                                                                   

              آمده‌ام، آمدم ای شاه پناهم بده

     خط امانی زگناهم بده

     ای حرمت ملجا درماندگان

    دور مران از در و راهم بده 

پــــــکیج مشهد  ویـــــــژه اربعین و آبان ماه

نام هتل آپارتمان

آدرس

خدمات هتـــــــــــل

قــــــــــیمت

شــــــباهنگ
امام رضا ۵
صبحانه- ناهار و شام  منوی انتخابی
۵۲۰۰۰۰
زمـــــــــــــرد
امام رضا ۶
صبحانه- ناهار و شام  منوی انتخابی
۵۱۰۰۰۰
پـــــــارادایس
امام رضا ۵
صبحانه- ناهار و شام  منوی انتخابی
نــــــرخ ویـــــژه
مـــــــشاهیر
امام رضا ۵
صبحانه- ناهار و شام  منوی انتخابی
نــــــرخ ویـــــژه
پـــــــایتخت
امام رضا ۱
صبحانه- ناهار و شام  منوی انتخابی
۴۸۰۰۰۰
خــــــورشید
امام رضا ۵
صبحانه- ناهار و شام  منوی انتخابی
۵۳۰۰۰۰
مـــــــــــیلاد
نواب صفوی
صبحانه- ناهار و شام  منوی انتخابی
۵۲۰۰۰۰
تـــــــــــمدن
امام رضا ۱
صبحانه- ناهار و شام  منوی انتخابی
۴۸۰۰۰۰
بــــــــــرجیس
امام رضا ۸
صبحانه- ناهار و شام  منوی انتخابی
۴۹۰۰۰۰
بــــــارانـــــــــا
امام رضا ۵
صبحانه- ناهار و شام  منوی انتخابی
نــــرخ ویـــــژه
پـــــــاسارگاد
امام رضا ۵
صبحانه- ناهار و شام  منوی انتخابی
نــــرخ ویـــــژه
روشــــــــن
امام رضا ۳
صبحانه- ناهار و شام  منوی انتخابی
۴۸۰۰۰۰
پــــــــــیروز
امام رضا ۳
صبحانه- ناهار و شام  منوی انتخابی
۴۷۰۰۰۰
عـــــــلیزاده
امام رضا ۸
صبحانه- ناهار و شام  منوی انتخابی
۴۸۰۰۰۰
آنــــــــــــــا
امام رضا ۸
صبحانه- ناهار و شام  منوی انتخابی
۴۵۰۰۰۰
آراس
امام رضا ۱
صبحانه- ناهار و شام  منوی انتخابی
۴۸۰۰۰۰
مـــــــــاهور
امام رضا ۱۲
صبحانه- ناهار و شام  منوی انتخابی
۵۴۰۰۰۰
شــــــــــارین
دانش شرقی ۲۱
صبحانه- ناهار و شام  منوی انتخابی
۵۰۰۰۰۰
امــــــام رضا
امام رضا ۵
صبحانه- ناهار و شام  منوی انتخابی
۳۵۴۰۰۰
شــــــمالی
دانش شرقی ۲۱
صبحانه- ناهار و شام  منوی انتخابی
۴۹۰۰۰۰
پـــــــــردیس
دانش شرقی ۱۹
صبحانه- ناهار و شام  منوی انتخابی
۵۰۰۰۰۰

   کلیه نرخـــــــها به تــــــومان می بـــــــاشد .  

هتل آپارتمانهای نزدیک حرم    همراه صبحانه /ناهار/شام/
نرخها نسبت به روز پرواز متغییر میباشد…

کانال تلگرام